Skip to main content

Omdat een overname van een bedrijf binnen de familie gepaard kan gaan met emoties en onuitgesproken zaken kan een familiestatuut helpen het proces te verduidelijken.

In het familiestatuut leg je de regels en afspraken vast over hoe de familie met het bedrijf wil omgaan. Zo voorkom je discussies tijdens het proces en gedoe achteraf. Het doel van het statuut is om als familie effectief te communiceren en afspraken te maken over onderwerpen die op het grensvlak van familie en bedrijf liggen. Het statuut maak je op basis van gesprekken met alle betrokkenen. Het is verstandig hierbij advies in te winnen en met een externe begeleider te werken. Een familiestatuut bestaat meestal uit de volgende onderdelen:

  1. visie op de toekomst en doelstellingen van het familiebedrijf
  2. waarden en gedragsregels van de familie en van het familiebedrijf
  3. regeling van eigendom en zeggenschap
  4. loopbaan in het familiebedrijf van de betrokkenen
  5. bestuursstructuur en gevolgen bij uittreding van familieleden
  6. salarissen en vergoedingen voor familieleden
  7. leiding van het familiebedrijf door familie en/of niet-familieleden
  8. proces van overdracht en opvolging in leiding en eigendom
  9. overleg, informatie en besluitvorming binnen de familie
  10. in geval van uitval door bijvoorbeeld ziekte of vroegtijdig overlijden: wie de leiding overneemt zodat de continuïteit is gewaarborgd.
Leave a Reply