Skip to main content

De begrippen “waarde” en “prijs”  worden vaak te pas en te onpas door elkaar gehaald. Of nog erger: als hetzelfde gezien.

Waarde is de uitkomst van een waarderingsproces. In het waarderingsproces wordt op een zo objectief mogelijke manier de waarde van het bedrijf gekwantificeerd door middel van de analyse van bijvoorbeeld:

  • De markt waarin het bedrijf actief is
  • Het verdienmodel
  • Bestendigheid producten en/of diensten
  • Opbouw personeelsbestand en de belangrijkste medewerkers
  • Loyaliteit en afhankelijkheid van klanten en leveranciers
  • De toekomstige cashflows

Prijs is het resultaat van onderhandelingen tussen een koper en een verkoper. De hoogte van de prijs zal afhangen van een groot aantal factoren, zoals bijvoorbeeld de onderhandelingspositie, het aantal kandidaat-kopers en de belangen van de uiteindelijke koper.

Waarde en prijs zijn dus verschillend. Een verschil in hoogte van de bedragen wordt mede veroorzaakt door een verschillende oriëntatie op de toekomst van koper en verkoper. De verkoper verkoopt de lange termijn waarde van het verleden en zal zijn prijs daarop baseren. Een koper zal zich voor zijn prijsvorming vaak baseren op de verdiencapaciteit van de toekomst.
Leave a Reply