Skip to main content

Een bedrijfsovername kent twee kanten, namelijk een koop en een verkoop kant. Hoewel iedere bedrijfsovername anders is zijn er een aantal stappen die bij elk bedrijfsovernameproces terugkomen. In het kort is het bedrijfsovernametraject onder te verdelen in de volgende stappen:

 1. De oriëntatie fase: in deze fase worden er vaak longlists en shortlists gemaakt van potentiële kopers en verkopers, een adviseur kan hier vaak goed bij helpen samen met de ondernemer.
 2. De voorbereidingsfase: de verkoper zal het bedrijf verkoop-klaar gaan maken door bijvoorbeeld de administratie helemaal op orde te krijgen. Kopers zullen alvast onderzoeken wat voor financieringsmogelijkheden er zijn. In de voorbereidingsfase worden vaak diverse bedrijven formeel of informeel benaderd.
 3. Het ondertekenen van de geheimhoudingsverklaring: voordat het proces verder gaat kan het belangrijk zijn om met elkaar af te spreken de gesprekken vertrouwelijk te voeren en zelf een exclusieve periode in te lassen dat er met elkaar gepraat wordt en niet met andere partijen wordt gehandeld m.b.t. de koop of verkoop.
 4. De kennismaking tussen koper en verkoper: in deze fase vinden de eerste formele gesprekken plaats, vaak in een neutrale omgeving.
 5. Het uitwisselen van informatie: dit volgt snel op de kennismaking en gaat vaak over hoogte van omzet, winstmarges, personele bezetting, bezittingen en schulden.
 6. De waardebepaling van het bedrijf en de bieding: de waarde van het bedrijf wordt bepaald, daar zijn diverse methoden voor. Deze methoden worden in een aparte blog in detail uitgelegd.
 7. De onderhandeling: dit is een spannend proces, en het is belangrijk om zelf een minimum prijs in gedachten te houden maar ook wisselgeld achter de hand te houden.
 8. De intentieovereenkomst opstellen en tekenen: in deze fase spreekt men de intentie uit het bedrijf te kopen of verkopen aan elkaar mits een aantal ontbindende voorwaarden. Let goed op de details in de fase en maak gebruik van een jurist die gespecialiseerd is op dit gebied om later gedoe te voorkomen.
 9. De financiering regelen: de bank, crowdfunding, eigen geld, familiegeld en/of achtergestelde leningen kunnen voor financiering zorgen.
 10. De Due Diligence uitvoeren: hier kijkt de koper naar het vaak gedetailleerde boekhouden om te controleren of er geen bijzondere zaken naar voren komen die niet eerder zijn gemeld.
 11. De koopovereenkomst opstellen en tekenen: hier staan de definitieve voorwaarden voor alle partijen mede afhankelijk van het voorgaande boekenonderzoek.
 12. De overdracht: hier begint de nieuwe fase voor de koper en het afscheid van de verkoper van het bedrijf.

Het overname proces is een gecompliceerde zaak en het is belangrijk om in de diverse fasen goed bijgestaan te laten worden door adviseurs.
Leave a Reply